Zadania publiczne

Dotychczasowe doświadczenia członków Stowarzyszenia dotyczą realizacji projektów:

 • Wyrównywanie szans społecznych i zawodowych ze względu na płeć (MOPS Tczew, Akademia Aktywnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2011),
 • Aktywizacja społeczna rodzin zagrożonych ubóstwem (MOPS Tczew, Program Operacyjny Kapitał Ludzki lipiec 2012),
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych (MOPS Tczew, Program Operacyjny Kapitał Ludzki sierpień 2012),
 • Udział w różnych projektach finansowanych z różnych grantów UE prowadzonych przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności,
 • Udział w trzyletnim projekcie Stowarzyszenia Resocjalizacyjno-Wychowawczego „Prometeusz” „Jesteśmy Niepowtarzalni”,
 • Udział w kilku projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie „AGAPE” w latach: 2008-20012, finansowanych z różnych źródeł,
 • Udział w kilku projektach prowadzonych przez Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w latach: 2012-2014, finansowanych z różnych źródeł,
 • Udział w prowadzonym w 2008/9r przez Poradnię P-P nr 1 w Gdańsku Projekcie Promocji Integracji Społecznej „Jesteśmy blisko Ciebie”, który był ukierunkowany na wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin,
 • Prowadzenie grup wsparcia psychologicznego dla osób z chorobą alkoholową,
 • Prowadzenie specjalistycznych grup terapeutycznych dla osób dotkniętych chorobą alkoholową.
 • Na rzecz integracji dzielnicy zrealizowaliśmy projekt „Poznajmy się”, który polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu: dwóch kiermaszów rękodzieła artystycznego, jednego warsztatu związanego z aktywizacją umysłową i ruchową seniorów, a także koncertu kolęd i wspólnym ich śpiewaniu z udziałem Chóru Kameralnego „Cantica” pod dyrekcją Angeliki Zielenieckiej. Aktualnie realizujemy na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy dwa projekty finansowane przez gminę miasta Gdańska: „100 lat! Aktywności” i „Wrota Domu Sąsiedzkiego w Osowej”. W ramach działalności społecznej i kulturalnej zorganizowaliśmy w dniu 22 marca 2015 r. koncert wielkopostny w Kościele św. Jana w Gdańsku (Nadbałtyckie Centrum Kultury), do którego wykonania zaprosiliśmy wielopokoleniowy Chór Allegretto działający na terenie dzielnicy Gdańsk-Osowa. W listopadzie 2015 r. ukończyliśmy projekt „Osowa w obrazach i dźwiękach natury”, finansowany przez Biuro Prezydenta Gdańska ds. Kultury. Do grudnia 2015 r. zrealizowaliśmy  projekt  z myślą o osobach z zaburzeniami psychicznymi: „Ośrodek wsparcia psychologicznego. Chodź, obudzimy słońce” finansowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 • Od kwietnia 2015 r. Wnioskodawca współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pro Bono” świadcząc kompleksową pomoc psychologiczną i edukacyjną. W dniu 12 grudnia 2015 r, Wnioskodawca niniejszego projektu wraz ze Stowarzyszeniem „Pro Bono” uczestniczył w imprezie świątecznej w dzielnicy Gdańsk-Osowa, podczas której podopieczni „Pro Bono” i członkowie „Zaczarowanych” wykonali koncert kolęd. Podobny koncert odbył się w dniu 24 stycznia 2016 r. Wystąpił chór Cantica pod dyrekcją Pani Angeliki Zielenieckiej. Gośćmi wieczoru byli  członkowie i sympatycy dwóch stowarzyszeń: Pro Bono i „Zaczarowanych”, którzy wystąpili pod kierunkiem Pana Janusza Łapota.
 • Aktualnie przygotowujemy się do realizacji trzech projektów miejskie: Dwa dotyczące aktywności obywateli („Nie nudzimy się-alternatywy” i „Latający Dom Sąsiedzki”, a także zadania  z zakresu kultury: „La Loba – epitafium dla Anny Krüger”.
 • W minionym okresie zakończyliśmy projekt dla seniorów z Gdyni, finansowany przez PEFRON, projekt na rzecz aktywizacji osób bezdomnych („Dokąd Idę” – koncert osób bezdomnych) i projekt skierowany do opiekunów ludzi chorych na Alzheimera („Razem”), a także projekt związany z diagnozą potrzeb społecznych w naszej dzielnicy („Mapa”).
 • Od kilku lat realizujemy projekty we współpracy z Gdańskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
 • W roku 2017 realizowaliśmy projekt na rzecz osób zależnych – Innowacje Wielkich Jutra- finansowany ze środków Unii Europejskiej.
 • We wrześniu 2017 r. zorganizowaliśmy konferencję naukową oraz przedstawienie muzyczno-taneczne w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, poświęcone historii naszego miasta.
 • W 2017 r. Stowarzyszenie brało udział także w projekcie AISEC, w ramach którego gościło studentów-wolontariuszy z Indii, Singapuru i Chin.
 • W 2019 r. realizujemy projekt skierowany do seniorów zatytułowany „Ogrody Życia”, finansowany przez Gminę Miasta Gdynia.

 

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close